Instruments i consumibles

  • Plataforma molecular de prova ràpida - Easy Amp

    Plataforma molecular de prova ràpida - Easy Amp

    Adequat per a productes de detecció d'amplificació a temperatura constant per a reactius per a reacció, anàlisi de resultats i sortida de resultats.Adequat per a la detecció de reaccions ràpides, detecció instantània en entorns no de laboratori, mida petita, fàcil de transportar.

  • Reactiu d'alliberament de mostres de macro i microtest

    Reactiu d'alliberament de mostres de macro i microtest

    El kit és aplicable al pretractament de la mostra a provar, per facilitar l'ús de reactius o instruments de diagnòstic in vitro per provar l'analit.El reactiu es divideix de manera eficient la mostra en condicions específiques de concentració d'ions de sal i pH, i després sota l'acció dels tensioactius iònics, la proteïna es desnaturalitza i s'allibera l'àcid nucleic.