Virus de la verola del mico

  • Kit de detecció d'antígens del virus de la verola del mico (immunocromatografia)

    Kit de detecció d'antígens del virus de la verola del mico (immunocromatografia)

    Aquest kit s'utilitza per a la detecció qualitativa de l'antigen del virus de la verola del mico en mostres de líquids d'erupció cutània humana i d'hisops de gola.

  • Kit de detecció d'àcids nucleics del virus de la verola del mico (PCR de fluorescència)

    Kit de detecció d'àcids nucleics del virus de la verola del mico (PCR de fluorescència)

    Kit de detecció d'àcids nucleics del virus de la verola del mico (PCR de fluorescència).Aquest kit s'utilitza per a la detecció qualitativa in vitro de l'àcid nucleic del virus de la verola del mico en líquids d'erupció humana, hisops nasofaríngs, hisops de gola i mostres de sèrum.Kit de detecció d'àcids nucleics del virus de l'ortopox tipus universal/virus de la verola del mico (PCR de fluorescència).Diagnòstic diferencial: quatre ortopoxvirus causen infeccions zoonòtiques, és a dir, virus de la variola (VARV), virus de la verola del mico (MPV), virus de la verola bovina (CPV) i virus de la vacuna (VACV). Aquest kit pot realitzar un diagnòstic diferencial de MPV i altres ortopoxvirus.